Mesiac: október 2023

Schválenie Žiadosti O Poskytnutie Pomoci Na Podporný Rok 2023/2024 Podľa NV 10/2023

Vážené priateľky a priatelia, včera bola zverejnená informácia o schválení žiadosti na aktuálny podporný rok 2023/2024. Tí z Vás, ktorí majú zapísané plánované nákupy pomôcok v žiadosti, môžu nakupovať a následne predložiť doklady tajomníkovi alebo predsedovi ZO SZV Martin čím skôr po nákupe. V prípade otázok kontaktovať. Tajomníka Viac informácií nájdete v obežníku SZV: Obežník…