Schválenie Žiadosti O Poskytnutie Pomoci Na Podporný Rok 2023/2024 Podľa NV 10/2023

5. októbra 2023
1 min read

Vážené priateľky a priatelia,

včera bola zverejnená informácia o schválení žiadosti na aktuálny podporný rok 2023/2024.
Tí z Vás, ktorí majú zapísané plánované nákupy pomôcok v žiadosti, môžu nakupovať a následne predložiť doklady tajomníkovi alebo predsedovi ZO SZV Martin čím skôr po nákupe.

V prípade otázok kontaktovať.

Tajomníka

Viac informácií nájdete v obežníku SZV:
Obežník SZV