Hlásenie zmien do CEHZ

Hlásenie zmien počtu včelstiev na stanovišti do 31.5.2022

    Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu včelstiev do siedmich dní a túto skutočnosť oznámiť CEHZ. Zmena sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.Podrobnosti a pokyny k hláseniu zmien, po kliknutí sem. Prílohy:Hlásenie zmienOznámenie o chove včelstievManuál prehľadu evidencie včelstiev vo voľnej zóneŽiadosť o pripojenie do databázy CEHZ…