2% ZO SZVM 2%

Vyhlasenie2024

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Martin

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 001783490075
Sídlo: Kmeťka 2091/17, 03608 Martin

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až z troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8€.
V prípade nejasností kontaktovať výbor ZO SZV Martin

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.