Hlásenie do CEHZ

 

 

 

 

Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu včelstiev do siedmich dní a túto skutočnosť oznámiť CEHZ.

Zmena sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

Podrobnosti a pokyny k hláseniu zmien, po kliknutí sem.

 

Prílohy: