Zájazd Expo Center v Trenčíne

10. októbra 2022
1 min read

 

ZO SZV Martin organizuje dňa 15.10.2022 (sobota) autobusový zájazd na konferenciu a súťaž zlepšovateľov vo včelárstve na výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Odchod autobusu je naplánovaný o 8 hod. z parkoviska pri OD Tesco v Martine. Predpokladaný návrat o 17 hod. Cena pre člena ZO je 10€. Pre nečlena 15 €.
V cene zájazdu je doprava, poistenie, vstupné a občerstvenie.
V prípade záujmu, prosím o záväznú odpoveď mailom do 11.10.2022, resp. telefonicky na 0918 970096. 
 
 Odborná konferencia s okruhmi prednášok:
• Plemenárska práca a chov matiek
• Včelie produkty, získavanie, spracovanie a apiterapia
• Choroby a nákazy včelstiev
• Včelárske zariadenia, pomôcky a ošetrovanie včelstiev
• Profesionálne včelárenie
Spoločne prebieha aj výstava Jeseň v záhrade.
ZO SZV Martin